Marko on lõpetanud Tallinna Ülikooli informaatika eriala ning töötanud veebi valdkonnas kolm aastat. Marko orienteerub meil kõige paremini backend lahenduste loomisel kuigi ära ei ütle ka frontend ülessannetest. Kõige rohkem pakuvad talle huvi ülesanded, millega keegi teine hakkama ei saa.